Заштита на лични податоци

Политика за приватност на веб страна

Правилник за безбедност

Изјава за приватност при вршење на видео надзор

Известување за приватност на кандидати за вработување

All Rights Reserved PRIMA MK © Copyright 2020