Заштита на лични податоци

Политика за приватност на веб страна

Правилник за безбедност

Изјава за приватност при вршење на видео надзор

All Rights Reserved PRIMA MK © Copyright 2020