Shitje dhe distribucion

Strukturë organizative efektive

Ekipi ynë me përvojë i shitjes dhe distribucionit është mjaft mirë organizuar për të plotësuar kërkesat e tregut në Republikën e Shqipërisë. Ne ofrojmë shërbime cilësore në fushën e shitjes dhe distribucionit.

Trajnime dhe shkollim të rregullt për punonjësit tanë

Momentalisht njësia jonë e shitjes dhe distribucionit ka mbi 40 punonjës.

Investime të vazhduesme në modernizim dhe zhvillim

Ekipi yne i distribucionit është kompletuar me pajisje fiskale dhe Hand Held PC System, që funksionon me zgjidhje moderne softueri.

All Rights Reserved PRIMALL Sh.P.K. © Copyright 2020