Shitje dhe distribucion

strukturën efektive organizative

Ekipi ynë me eksperiencë të shitjes & distribuimit është i organizuar mirë për ti knaqur kërkesat e tregut në Kosovë. Ne sigurojm shërbime kualitative në hapsirat e shitjes, distribuimin e mallit, etj.

trajnim & edukim të rregulltë për përsonelin tonë

Tani departamenti ynë i shitjes & distribuimit numëron 28 punëtorë.

investim të vazhdueshëm në modernizim & zhvillim.

Flota jonë është plotësishtë e pajisur me pajisje fiskale, HHC (Psion) e përkrahur nga programi modern i distribuimit. Përmbahet nga 2 Kombi Shpërndarës të mëdhenjë​,20 Kombi pikapa dhe 6 Vetura.

All Rights Reserved PRIMA MK © Copyright 2019