LOGJISTIKA

Kompania jonë ofron shërbime efektive në pjesën e menaxhimit të magazinave gjithashtu dhe të gjitha operacionet dhe procedurat lidhur me importin, eksportin, doganën dhe procedurat e tatimeve dhe akcizës.
Ne kemi magazina moderne, të kompletuara me softuer modern për menaxhimin e rezervave dhe administrimin e cilsësisë.

Shërbime Efektive

Menaxhimi Financiar

menaxhimit të magazinave