Logjistika

Kompania jonë mund të ofrojë shërbime shumë efektive në fushën e menagjimit të depos & të gjitha procedurat lidhur me import, eksport, pastrim doganor, procesim të taksave  & akcisave. Ne kemi një depo të gjërë me 1.200m2, të pajisur me program për menagjim modern të depos duke siguruar menagjim kualitativë me stoqet.

Shërbime Efektive

Menaxhimi Financiar

Menaxhimit Të Magazinave