ПРодажба и дистрибуција

ефективна организациска структура

Нашиот искусен тим за продажба и дистрибуција е добро организиран за да се задоволат барањата на пазарот во Република Македонија. Ние обезбедуваме квалитетни услуги во областа на продажбата и дистрибуцијата.

редовна обука и едукација на нашите вработени

Во моментов нашиот оддел продажба и дистрибуција брои повеќе од 30 вработени.

континуирано инвестирање во модернизација и развој

Нашиот возен парк е целосно опремен со фискална опрема, HHC (Psion) поддржан од страна на современи софтверски решенија.

 

All Rights Reserved PRIMA MK © Copyright 2020