Логистика

Нашата компанија нуди ефективни услуги во делот управување и магацински менаџмент, како и останатите процедури во врска со увоз.
Нашата компанија може да понуди многу ефективни услуги во областа на управување со магацин и сите процедури во врска со увоз, извоз, царински, даночни и акцизни постапки.
Имаме модерен магацински простор опремен со современ софтвер за управување со залихи и управување со квалитет.

Економски-Достапни услуги

Финансиски менаџмент

Магацински менаџмент